REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WATERSMILE

Właścicielem witryny internetowej WATERSMILE jest firma Watersmile Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Gutenberga 24.

Zamówienia: WATERSMILE realizuje zamówienia wysyłkowo otrzymane za pośrednictwem sklepu internetowego. Przy dokonywaniu zamówienia konieczne jest podanie adresu do wysyłki oraz e-mail lub/i nr telefonu do kontaktu. WATERSMILE zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia produktów oznaczonych "NA ZAMÓWIENIE", w przypadku braku możliwości skontaktowania się z zamawiającym w celu potwierdzenia zamówienia. WATERSMILE może żądać wpłacenia zaliczki lub przedpłaty na zamawiany towar.

Opakowania: Kupujący nie ponosi kosztów pakowania - towar wysyłany jest w opakowaniach FIRMOWYCH.

Wysyłka: Przesyłka zamówionego towaru realizowana jest przez firmę kurierską DPD.

Koszt wysyłki pokrywa nabywca w wysokości obowiązującej w dniu składania zamówienia.

Uszkodzenie towaru podczas transportu: Ryzyko związane z ewentualną utratą lub uszkodzeniem towaru spoczywa na sprzedającym do momentu odbioru towaru z rąk przewoźnika. Jeżeli są zastrzeżenia co do stanu przesyłki należy złożyć reklamację. Przewoźnik musi wtedy protokolarnie ustalić stan przesyłki zgodnie fakturą oraz okoliczności powstania szkody. Należy pamiętać, że jeżeli ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz przy odbiorze, a został ujawniony już po odbiorze przesyłki, to reklamacje należy zgłosić niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru.

Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że :
  • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
  • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
  • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
  • jeśli szkoda nie dająca się zauważyć z zewnątrz została stwierdzona po przyjęciu przesyłki, wówczas należy w terminie 7 dni zażądać ustalenia jej stanu.
W takim przypadku należy również niezwłocznie powiadomić WATERSMILE w celu współdziałania przy ustaleniu winy przewoźnika w trakcie dostawy towaru.

Cena:
 WATERSMILE sprzedaje towar na podstawie cen zawartych w na stronach sklepu internetowego WATERSMILE. Do ceny sprzedający dolicza koszty wysyłki zgodnie z ustalonymi taryfami obowiązującymi dla poszczególnych przewoźników. Ceny zawierają podatek VAT.

Warunki płatności:
 Zamawiający wybiera formę dokonywania płatności:
  • Płatność za pobraniem, płatne u przewoźnika,
  • Przelew bankowy tradycyjny - Dokonanie przedpłaty 100% wartości zamówienia przelewem bankowym tradycyjnym na wskazane konto, które otrzymacie Państwo na e-mail po złożeniu zamówienia,
  • Przelew bankowy tradycyjny -   Dokonanie przedpłaty 100% wartości zamówienia na podstawie faktury proforma.
Brak odbioru lub odmowa przyjęcia towaru: W przypadku, gdy zamawiający nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym czasie, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, a towar może być odsprzedany innym Klientom. WATERSMILE zastrzega sobie prawo żądania pełnej przedpłaty przy następnych zamówieniach.

Gwarancja:
 Na zakupione towary WATERSMILE udziela 2 letniej gwarancji osobom prywatnym i rocznej gwarancji firmom.

Rękojmia:
 WATERSMILE udziela rękojmi zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

© Copyright 2024 WaterSmile Poland Sp. z o.o.. All Rights Reserved.