Jak efektywnie osuszać?

Proces osuszania z wykorzystaniem kondensacyjnego osuszacza powietrza, to bardzo efektywna metoda pozbywania się wilgoci.
Sam odpowiednio dobrany osuszacz poradzi sobie z usunięciem wilgoci, pod warunkiem, iż spełnione będą następujące dwa podstawowe warunki:
  1. Pomieszczenie osuszane musi być zamknięte. Upewnij się że drzwi, okna, czy inne źródła dopływu powietrza z poza osuszanej strefy są zamknięte.

  2. Temperatura w pomieszczeniu zawiera się w przedziale 5-40⁰C (patrz na zakres temperaturowy pracy osuszacza).

Warto wspomnieć, iż wydajność osuszacza wzrasta wraz z temperaturą powietrza w pomieszczeniu. Zaleca się stosowanie dodatkowych grzejników w celu przyśpieszenia procesu osuszania. Należy przy tym pamiętać, aby unikać typowego błędu gdzie stosujemy wyłącznie źródło ciepła chcąc pozbyć się wilgoci – takie działanie przeważnie przynosi krótkotrwały rezultat i efekt jojo. Powietrze o wyższej temperaturze jest w stanie przyjąć więcej pary wodnej. Podgrzewając powietrze z temperatury 10⁰C i wilgotności 80%Rh do temperatury 20⁰C zauważymy spadek Rh podczas odczytu wilgotnościomierza. Nie oznacza to jednak usunięcia wilgotności z powietrza, a po ponownym ochłodzeniu problem powróci. Podany przykład jest też czysto modelowy, z reguły wilgoć nie kumuluje się tylko w powietrzu, ale także w ścianach, tynkach, materiałach czy meblach. W takiej sytuacji podgrzewanie sprawia iż część wilgoci trafia dążąc do równowagi do powietrza i wartość Rh nie spada w ogóle, lub spada o znikomą wartość.

© Copyright 2024 WaterSmile Poland Sp. z o.o.. All Rights Reserved.